Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia znacznie ulepszonego wyrobu do ochrony drewna.

Funusze EU