Więcej niż widzisz

GRUNT

 

Dobry grunt to podstawa.

głęboko penetruje

na zewnątrz i do wenątrz

zabezpiecza przed wilgocią

Wodna dyspersja gruntująca do powierzchni betonowych, cementowych, podłoży gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynków wapiennych, cementowo-wapiennych itp., użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz.

Wzmacnia i zabezpiecza podłoże przed wilgocią, zwiększa przyczepność farb i klejów do podłoża.

 

Podłoża pod farby, kleje, tynki, jastrychy, szpachlówki, posadzki.

 

Dobrze oczyścić powierzchnię. Dwukrotnie smarować pędzlem lub

nanosić wałkiem. Do pierwszego gruntowania można stosować emulsję

rozcieńczoną wodą w stosunku 1 : 1. Podłoża szczególnie chłonne

można gruntować powtórnie, poprzecznie do poprzedniej warstwy.

Dostępne opakowania:

5 L

Copyright@2013 Dekspol. All Right Reserved