Dekspol logo
fundusze EU

Zapytania ofertowe:

Na opracowanie i przygotowanie do wdrożenia znacznie ulepszonego wyrobu do ochrony drewna [nr 1/2016]

Na badania potwierdzające skuteczność [nr 2/2016]

Na przeprowadzenie badań toksykologicznych i ekotoksykologicznych [nr 3/2016]

Wybór oferentów na zapytania ofertowe:

nr 1/2016

nr 2/2016

nr 3/2016