Dekspol logo
Dekosit WPS Koncentrat

Dekosit WPS Koncentrat

do zabezpieczania świeżo pozyskanej tarcicy

Przeznaczenie

Środek do polepszenia właściwości fizyko-chemicznych świeżo pozyskanej tarcicy, głównie iglastej.

Główne cechy produktu

 • Czas skutecznego polepszenia parametrów składowanego drewna to ok. 6 miesięcy dla drewna składowanego na głucho
 • zaimpregnowane elementy mogą być montowane wewnątrz i na zewnątrz obiektów
 • możliwość wybarwienia drewna w celu sprawdzenia czy jest prawidłowo zaimpregnowane
 • do użytku profesjonalnego
 • Dokumenty

 • karta charakterystyki
 • Sposób stosowania

  Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być oczyszczone i suche. Stosować w postaci roztworu wodnego o zalecanym stężeniu 1,5% do zabezpieczenia świeżo pozyskanej tarcicy poukładanej na przekładkach metodą kilkusekundowej kąpieli zimnej. Po przeschnięciu drewna można wyjąć przekładki i składować „na głucho”. Przy trudnych warunkach przechowywania czy transporcie np. morskim zaleca się stosowanie 2% stężenia preparatu. Do przygotowania roztworu roboczego o stężeniu 1,5% należy użyć 1,5 cz. wag. koncentratu i 98,5 cz. wag. wody i dokładnie wymieszać (15 kg DEKOSIT WPS Koncentrat dodać do 985 l wody). Roztwór jest stabilny w czasie. Kontrolę stężenia roztworu DEKOSIT WPS Koncentrat wskazane jest przeprowadzać codziennie, a bezwarunkowo po przygotowaniu roztworów roboczych oraz podczas uzupełniania zbiorników nową partią preparatu.

  Wydajność

  20 kg preparatu Na 65 m3 drewna o grubości 27 mm

  Okres przydatności i warunki przechowywania

  W oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach ogrzewanych w temperaturze 5-25°C, wyposażonych w wentylację mechaniczną. Produkt zachowuje ważność co najmniej 2 lata od daty produkcji.