Dekspol logo
Grzybek

Grzybek

Do usuwania grzybów ze ścian i murów

Przeznaczenie

Do usuwania grzybów ze ścian, murów, płotów i innych skażonych grzybnią powierzchni.

Główne cechy produktu

 • Impregnat do likwidowania grzybni na powierzchniach użytkowych
 • Do dezynfekcji powierzchni
 • Przeciwko glonom, grzybom domowym, pleśniom
 • Do powierzchni gładkich i porowatych
 • Na zewnątrz i do wewnątrz
 • Dokumenty

 • pozwolenie na obrót produktem biobójczym
 • karta charakterystyki
 • Sposób stosowania

  Preparat gotowy do użycia. Spryskać/pomalować zagrzybioną powierzchnię i odczekać ok. 1 godzinę, po czym usunąć mechanicznie zagrzybienie, np. poprzez mycie i spryskać/pomalować jeszcze raz. Pozostawić preparat do wyschnięcia. Tak odgrzybiona powierzchnia gotowa jest do użytkowania lub pomalowania farbą. Pomieszczenia, w których użyto środek należy wietrzyć przed oddaniem ich do użytku, aż do zaniku specyficznego zapachu.

  Mycie narzędzi: narzędzia myć wodą

  Dane techniczne

  Postać: ciecz
  Rozpuszczalność: Dobrze rozpuszcza się w wodzie
  Zwalczanie i zabezpieczanie murów/tynków przed porastaniem glonami: 0,2 l preparatu na m2 powierzchni
  Zabezpieczanie przed i zwalczanie pleśni: 0,3 l preparatu na m2 powierzchni
  Zabezpieczanie przed i zwalczanie grzybów domowych 0,4 l preparatu na m2 powierzchni

  Okres przydatności i warunki przechowywania

  Właściwie przechowywany zachowuje własności co najmniej 2 lata od daty produkcji. Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych miejscach niedostępnych dla dzieci. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych. Resztki produktu wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. Opakowania po produkcie oraz odpady opakowaniowe traktować jako odpady komunalne, które podlegają selektywnej zbiórce, przeznaczyć do odzysku.