DEKOSIT WPS

Składowane drewno bez sinizny

ZWIĘKSZA OCHRONĘ PRZED GRZYBAMI POWODUJĄCYMI SINIZNĘ, dzięki czemu składowane drewno zachowuje swoją piękną, naturalną barwę
DOBRZE WIĄŻE SIĘ Z DREWNEM, dzięki czemu zaimpregnowane elementy mogą być bez obaw transportowane na duże odległości lub czekać na właściwą impregnację bez ryzyka zsinienia
DZIAŁA SKUTECZNIE PRZEZ 6 MIESIĘCY, zapewniając w tym czasie drewnu składowanemu „na głucho” niezmiennie jego naturalny wygląd

KLIENT biznesowy:

Zapytaj o ofertę

Informacje techniczne

SKŁAD

chlorek didecylo-dimetyloamonu, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on

POSTAĆ

jasnozielona, przezroczysta ciecz

ROZPUSZCZALNOŚĆ

miesza się z wodą

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach zaciemnionych, wyposażonych w wentylację mechaniczną, w temp. 5–35 °C

ODCZYN pH 5% ROZTWORU

3,5–4

GĘSTOŚĆ PRODUKTU

1,05 g/cm3

TERMIN PRZYDATNOŚCI

co najmniej 2 lata od daty produkcji

porady

JAK SPRAWDZIĆ, CZY DREWNO JEST ZABEZPIECZONE ŚRODKIEM DEKOSIT WPS?
Wykrywanie obecności środka DEKOSIT WPS w drewnie odbywa się poprzez identyfikację jednego ze składników, czyli chlorku didecylodwumetyloamoniowego metodą jego wybarwienia przy użyciu wskaźnika w postaci błękitu bromofenolowego. Pod wpływem wskaźnika drewno zawierające DEKOSIT WPS zabarwia się na kolor niebieski, natomiast drewno niezawierające środka DEKOSIT WPS zabarwia się na kolor żółtozielony.
MIESZANIE Z INNYMI PRODUKTAMI
Ewentualne mieszanie z innymi produktami należy skonsultować z przedstawicielem Dekspol.

wskazówki

KONTROLA JAKOŚCI ROZTWORU
Kontrolę stężenia roztworu środka DEKOSIT WPS wskazane jest przeprowadzać codziennie, a bezwarunkowo po przygotowaniu roztworów roboczych oraz podczas uzupełniania zbiorników nową partią preparatu. Kontrolę należy wykonywać przy użyciu refraktometru.

opakowania

dostępne opakowania
kanister HDPE 5 kg, kanister HDPE 20 kg, zbiornik IBC 600 kg i 1000 kg
zawartość palety
114 opakowań 5 kg / 24 opakowania 20 kg

Stosowanie

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Środka używa się do zabezpieczania świeżo pozyskanej tarcicy, zwłaszcza iglastej.
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Przygotować 1,5% roztwór wodny (15 kg środka w 985 l wody). Roztwór jest stabilny w czasie.
SPOSÓB STOSOWANIA

Kilkusekundowa zimna kąpiel świeżo pozyskanej tarcicy poukładanej na przekładkach.
WYDAJNOŚĆ
1 kg środka wystarcza na 3,3 m3 drewna o grubości 27 mm.
SCHNIĘCIE
Po przeschnięciu drewna można wyjąć przekładki i składować „na głucho”. Zabezpieczone drewno magazynować w miejscach przewiewnych.
MYCIE NARZĘDZI
Narzędzia myć wodą.

Zastosowanie

Kiedy przychodzi wiosna, a wraz z nią wyższe temperatury, składowane drewno zaczyna tracić swój naturalny kolor – robi się sine. I choć sinizna nie obniża wartości technologicznych drewna, to traci ono swój piękny wygląd i przez to znacząco spada jego wartość rynkowa.
Drewno szybko sinieje na wiosnę i w lecie (odpowiednie do rozwoju sinizny temperatury), gdy jego wilgotność mieści się w przedziale 25%–90%. Poniżej ok. 23% wilgotności drewno jest zabezpieczone przed rozwojem sinizny. Podobnie siniznom nie podlega drewno o wilgotności powyżej 90% – dlatego żywe drewno nie sinieje. Jednak przetarte drewno, mając wilgotność optymalną dla rozwoju sinizn, gdy nie będzie odpowiednio zabezpieczone, utraci swój piękny kolor. Dla zachowania naturalnej barwy drewna świeżo przetartego do czasu właściwej impregnacji lub na czas wysyłki do odległych miejsc warto zastosować DEKOSIT WPS.