Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia znacznie ulepszonego wyrobu do ochrony drewna

Zmiany prawne Parlamentu Europejskiego i Rady UE, które regulują obrót produktami biobójczymi wg rozporządzenia 528/2012 spowodowały, że kluczowy produkt naszej firmy – Dekolit KD (stanowi on 70% produkcji) przeznaczony do przemysłowego i indywidualnego zastosowania musi być dostosowany do nowych wymagań prawnych i uzyskać nowe pozwolenie na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego. To wymaga opracowania znacznie ulepszonej nowej receptury, która wykorzystuje substancję czynną notyfikowaną. Należy przy tym określić skuteczność działania ochronnego przed korozją biologiczną drewna i wpływ produktu biobójczego, który ją zawiera na zdrowie i bezpieczeństwo człowieka i środowiska naturalnego, dlatego musimy przeprowadzić badania toksykologiczne. Innowacja produktu ma polegać na jego skutecznej ochronie drewna przy minimalnym lub żadnym narażeniu człowieka i środowiska naturalnego. Będzie to pierwszy produkt biobójczy o składzie znacząco różniącym się od dostępnych na rynkach Polski i Unii Europejskiej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy 8: „Środki stosowane do konserwacji drewna” zgodnie z klasyfikacją European Chemicals Agency.

CEL PROJEKTU

Celem uzyskania bonu na innowacyjność jest opracowanie produktu o dużej skuteczności ochrony drewna, niskiej aplikacji na drewno o minimalnym negatywnym wpływie na zdrowie człowieka i środowiska naturalnego. Kolejnym celem jest potwierdzenie skuteczności działania ochronnego przed korozją biologiczną drewna konstrukcyjnego oraz ogrodowego ulepszonego innowacyjnego produktu. Celem jest również potwierdzenie minimalnego lub żadnego negatywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne ulepszonego innowacyjnego produktu. Otrzymanie bonu pomoże nam uzyskać nowe pozwolenie krajowe a także pozwolenie na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego na zasadach europejskich, co pozwoli nam zwiększyć nasz udział w sprzedaży środków ochrony drewna na profesjonalnym rynku tartacznym jak i detalicznym w Polsce oraz na takich że rynkach zagranicznych.

PLANOWANY EFEKT PROJEKTU

Wprowadzenie innowacyjnego produktu [szt.] szt. 2017: 0.00 ; 2018: 1.00szt
Do osiągnięcia zaplanowane zadania:
Otrzymanie raportu końcowego z opracowaną udoskonaloną recepturą – ilość w sztukach 1.
Otrzymanie raportu końcowego z przeprowadzonych badań skuteczności – ilość w sztukach 1.
Otrzymanie raportu końcowego z przeprowadzonych badań toksykologicznych – ilość w sztukach 1.
Wykonanie próbnej partii innowacyjnego produktu.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone: 428 140.35pln
Wydatki kwalifikowane: 332 700.00pln
Wartość dofinansowania: 266 160.00pln